Poetry of József Attila

József Attila

Readers of József Attila: I was quoted in a lecture delivered at the Annual Conference of the Modern Philological Society (Modern Filológiai Társaság) on June 24, 2009 at ELTE BTK in Gólyavár, in Budapest, Hungary. It was from my review of his poetry, through my work at HungarianBookstore.com.

József Attila was a Hungarian poet — April 11, 1905 — December 3, 1937.

The linguistic questions of translation: József Attila’s poems translated by John Bátki

Hungarian

John Bátki, aki Winter Nights címen közöl válogatást József Attila-versekből, nemcsak József Attilát, hanem Krúdyt, Szép Ernőt, Ottlikot, Mándyt és Lengyel Pétert is fordított. A kötet előszavában József Attilát William Blake-kel, Emily Dickinsonnal, Walt Whitmannel rokonítja és Jack Kerouac első regényéből (The Town and the City) választott címet a kötetnek. Internetes olvasói hozzászólásokból, szerkesztői ajánlókból nyilvánvaló, mennyire fontos, hogy a befogadók kötni tudják valamilyen tradícióhoz, valamilyen általuk ismert költői hanghoz, nyelvi hagyományhoz József Attilát: Anthony Trendl, a HungarianBookstore.com szerkesztője Sylvia Plath költőnőt, illetve ugyancsak Walt Whitmant említi, valamint más művészeti ágakból is választ világszerte ismert „megfelelőt” József Attilának: Vincent Van Gogh és Kurt Cobain neve kerül elő. A szerkesztő a történelmi, eszmei kontextust is röviden bemutatja. A magyar nyelv sokat emlegetett elszigeteltségét épp a fordítás hivatott föloldani, de a költő irodalmi és kulturális kánonba való elhelyezése fontos lehet abból a szempontból, hogy sémákat, forgatókönyveket idéz föl a befogadóban.

English Translated by Google:

John Bátki, who is Winter Nightsfrom the poems of Attila József, not only Attila József, but also Krúdy, Ernő Szép, Ottlik, Mándy and Lengyel Péter. In the foreword to the book, Attila József has been associated with William Blake, Emily Dickinson, Walt Whitman, and Jack Kerouac’s first novel (The Town and the City) . From online readers’ posts and editorial recommendations, it is obvious how important it is for the hosts to tie up to some tradition, some poetical voice, linguistic tradition they knowAttila József: Anthony Trendl, Editor of HungarianBookstore.com Sylvia Plath mentions poetry as well as Walt Whitman, as well as other art branches around the world, known as Attila József, Vincent Van Gogh and Kurt Cobain. The editor also briefly presents the historical, conceptual context. The insularity of the Hungarian language is to be solved by the translation, but the placement of the poet in the literary and cultural canon may be important in that it evokes schemas and scenarios in the host.

Explore unusual writing projects I can do.